Sterk reklame

Hvilke konkurranser har vi i dag som hedrer reklamebransjen her i Norge?

I 2014 arrangerer Kreativt Forum i Trondheim den 20nde Sterk Reklame konkurransen. Konkurransen er den nest største reklamekonkurransen i Norge.

Sterk Reklame er en regional konkurranse, hvor man skal hedre det beste Norge har innen reklame og design. Dette er en konkurranse som, ved å plukke ut, samle og premiere det beste av arbeidene fra regionen, har som mål å:

 • bidra til å heve ambisjonsnivået for regionens mange utøvere av reklame og design
 • inspirere til nytenkning og dristighet blant regionens kommunikasjonsaktører
 • skape større engasjement blant regionens reklame- og designbyråer, utøvere, annonsører og medier omkring hvordan god kommunikasjon kan være
 • synliggjøre verdiøkningen, funksjonen og engasjementet våre bidrag gir Norge

Sterk Reklame gjelder i Stavangerregionen, og fra Møre og Romsdal til Finnmark.

Gullblyanten

Formålet med Gullblyanten er å vise noe av det beste innen kreativt kommersiell kommunikasjon her i Norge. Ved å samle og plukke ut arbeider som så har muligheter for å bli premiert basert på kvalitet i valg av strategi/konsept, ide og utførelse samt evne til å engasjere målgruppene.

 • å bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse.
 • å bidra til økt bevissthet og engasjement blant utøvere, oppdragsgivere, media og samfunnet forøvrig, samt stimulere til en kontinuerlig debatt om hva som er god kreativ kommersiell kommunikasjon.
 • å understreke bransjens estetiske og etiske ansvar.

Stella

Stella er prisen for effektiv reklame. Det handler ikke bare om hvordan reklamen påvirker målgruppene men også hvordan reklamen bidrar til verdiskapning for annonsørene og hvordan den er med å bringe reklamefaget videre ved å gi ny kunnskap om hvordan reklamer virker.

STELLA er ikke en konkurranse kun for store og kjente annonsører. I praksis vil arbeidene bedømmes i forhold til forutsetninger, rammebetingelser, utgangspunkt og ikke minst vanskelighetsgrad. Juryens sammensetning er avgjørende for STELLA sin troverdighet. Derfor består juryen av representanter både fra annonsører og byråer, i tillegg til folk fra research, mediebyråer og høyskoler. Hvert jurymedlem er nøye håndplukket, og styrkeforholdet 1/3 fra hvert miljø er verdifullt og viktig.

Reklame for alvor

Reklamekonkurransen Reklame for alvor arrangeres annen hvert år og er reklamebransjens dugnad for en ideell sak. Under Rfa bidrar de forskjellige reklamebyråene, mediebransjen og produksjonsmiljøene med et enormt antall media eksponeringer og arbeidstimer. Alle landsdekkende organisasjoner eller grupperinger som arbeider ideelt for et humanitært eller samfunnsorientert formål kan søke om å bli tildelt kampanjen. Søkere som tidligere har vært tildelt Reklame for Alvor, kan ikke søke igjen før det har gått 5 år.

Søkeren må ha ressurser til å utarbeide briefing til kampanjen i samarbeid med Kreativt Forum, delta i utvelgelsen av vinnerkampanjen, til å presentere den, til å kunne følge resultatene og gi tilbakemelding til Kreativt Forum og vinnerbyrået underveis. NB! Det tilkommer kostnader for søkeren hvis reklamefilm skal benyttes. Dette vil bli diskutert i forkant av og underveis i prosjektet. Hvem har fått denne prisen siden 2000?

 • 2000 Anoreksi og Bulemi Foreningen
 • 2001 Kirkens Bymisjon
 • 2002 Natteravnene
 • 2003 Norsk Luftambulanse
 • 2004 Hold Norge rent
 • 2005 BarneVakten
 • 2006 LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • 2007 Way Back – Stiftelsen Livet Etter Soning
 • 2008 Miljøagentene
 • 2009 Stine Sofies Stiftelse
 • 2010 Antirasistisk Senter
 • 2012 Holder de Ord