Vekten av markedsføring

Kort forklart er markedsføring en aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Dette innbefatter planlegging og oppfølging av alle aktiviteter som er knyttet til distribusjon av varer, idéer og tjenester.

Markedsføring er også definert som bedriftstiltak som tar sikte på å skape en forskjell mellom egne tilbud og tilbud til konkurrerende bedrifter, på en måte som er verdiskapende for kundene.

Å forstå kundenes behov er også en elementær del av markedsføring. Forstår man kundenes behov kan man tilby varer og tjenester som møter behovet på en måte som skiller seg fra konkurrerende tilbud.

Merkevarebygging

Merkevarebygging, eller branding som det også kalles, er en viktig del av markedsføringen. Merkevarebygging innebærer at et merkenavn, eller bare et navn, logo eller slagord assosieres med et produkt eller tjeneste. Dette utvikles så for å representere egenskaper, verdier eller til og med personlighet. Branding spiller ofte på det visuelle og assosiative og er således en effektiv markedsføringsstrategi siden kundene får flere knagger å henge produktet eller tjenesten på.

Merkevarebygging bygger i stor grad på generelle teorier hentet fra kognitiv og sosial psykologi. Verdens ledende merkevareforskere er oftest psykologer med forskning og kunnskap innen forbrukeratferd. Sterke, veletablerte merkevarer gir virksomhetene mange fordeler. Eksempelvis er mange av verdens mest kjente klesmerker sterkt symbolisert med å leve i nået, ungdommelighet og spenning, snarere enn praktiske tekstiler som holder en varm og tørr.

Markedsføring er et tverrdisiplinert fag som bygger på elementer fra økonomi, sosiologi, psykologi og kultur- og kommunikasjonsfag. I Norge kan man studere markedsføring på høyskolenivå, og man kan også doktorere i markedsføring.

Coca Cola-lastebil

Metode

Følgende disipliner følges innen bedrifter og organisasjoner med markedsføringsoppgaver:

  • Markedsanalyse – hva er kundenes behov?
  • Markedssegmentering – gruppere kundene i ulike grupper for ulike behov
  • Innovasjon og produktutvikling – hva skiller et produkt fra konkurrentens produkt?
  • Prissetting – kostnadsberegning og betalingsevne. Hva er kundenes betalingsevne?
  • Distribusjon – hvordan når man ut til kundene på best mulig måte?
  • Reklame – Merkevarebygging. Hvordan kan man påvirke kundenes oppfatning av varetilbudet og gi de kjøpsimpulser?

I såkalt strategisk markedsføring fokuserer bedriften mer målrettet på behovet til kundene enn på egne produkter, verdikjeder og tjenester.